LTH-image

Learning, Charlotta Johnsson

I have taken the following courses (after my PhD graduation):

 • Leadership:
  • UGL (Utveckling Grupp Ledare), 2015
  • ProMoFo (Program för Morgondagens forskningsledare, Lunds Universitet), 2010-2012.
  • AKKA (Ledarskapsprogram för kvinnor inom Lunds Universitet), 2004-2006.
 • Pedagogical courses:
  • Kvinnor, Män och Teknik, fall 2006.
  • Readership course (docentkurs), fall 2006.
  • Den goda föreläsningen (A successful lecturing), fall 2005.
  • Pedagogisk inspirationskurs, fall 2004.
 • Management and administration:
  • Organisation, fall 2004.
  • Economy, fall 2004.